MOBIL_72ppi_logo

- Lagförslag; direktupphandlingsgränsen för LOU blir 505.800 kr

I LOU är direktupphandlingsgränsen för närvarande 270 964 kronor och i LUF/LUFS 541 928 kronor. Efter lagändringarna, som föreslås träda i kraft den 1 juli, blir beloppen 505 800 respektive 939 342 kronor.

En upphandlande myndighet eller enhet som använder sig av direktupphandling ska, fortfarande enligt förslaget, anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om värdet av affären överstiger 100 000 kronor. De upphandlande myndigheterna och enheterna ska dessutom anta riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar.
Läs mer

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter