MOBIL_72ppi_logo

Projektledning av offentliga upphandlingar

I projekteringen av en upphandling kan följande moment ingå:

Förberedelsefas

 • Startmöte
 • Behovsanalys
 • Marknadsundersökning
 • Upprättande av upphandlingsdokument
 • Stöd vid skapande av kravspecifikation och utformning av skallkrav
 • Val av utvärderingsmetod och utvärderingskriterier
 • Avstämning före annonsering

Anbudsfas

 • Annonsering
 • Svar på frågor under anbudstiden och kompletteringar
 • Öppning av anbud

Utvärderingsfas

 • Framtagning av utvärderingsunderlag
 • Utvärderingsmöte
 • Upprättande och distribution av tilldelningsbeslut och utvärderingsprotokoll

Avtalsfas

 • Framtagning av avtalsförslag och vid behov avtalsmöte
 • Avslut av upphandlingen och arkiv
 • Eventuell uppföljning