Utveckling

Utveckling av upphandlingsverksamheter som projekt eller med punktinsatser.