MOBIL_72ppi_logo

Etik

När du samarbetar med EPIS kan du vara säker på att vi helhjärtat arbetar för dig. Vi kontrollerar alltid att ett nytt uppdrag inte står i konflikt med ett befintligt.

Motstridiga intressen och sekretess
EPIS AB avstår från att företräda flera uppdragsgivare i samma upphandling för att omöjliggöra eventuella intressekonflikter och jävsituationer.

Alla anställda iakttar strikt sekretess, gällande uppdragsgivarens verksamhet och affärsförhållanden. Detta gäller även avslutade uppdrag tills dess att innehållet i uppdraget blir offentligt på annat sätt, dock längst i två (2) år.