MOBIL_72ppi_logo

Lämna vinnande anbud!

Visste du att 20-25% av alla anbud förkastats på grund av slarv eller okunskap vid anbudsskrivandet! Som upphandlare är det både frustrerande och ledsamt.

 

Låt oss hjälpa er med era anbud! 

Vi vet hur man undviker att bli diskvalificerad och hur ni kan öka chansen för att lämna ett vinnande anbud.

 

Vi erbjuder hjälp med följande moment:

  • Hitta aktuella upphandlingar
  • Vara affärsmässiga och taktiska i anbudsprocessen (Skapa en strategi för att delta i upphandlingar)
  • Skriva anbud och/eller leda hela anbudsprocessen
  • Granska anbud före anbudslämning
  • Ge tips och råd inför en anbudslämning
  • Ge tips och råd efter tilldelningsbeslut

Våra anbudstjänster!

För dig som vill lämna anbud till offentlig sektor.                  Läs mer

Bibliotek och länkar

Ordlista

Lagar och förordningar

LOU Lagen om offentlig upphandling