MOBIL_72ppi_logo

Upphandling

EPIS AB kan driva hela upphandlingar, vara projektledare eller fungera som rådgivare i era upphandlingar. Uppdragen utgår från era behov som kund och utförs så att de tillgodoser kraven på affärsmässighet, LOU och etik. Vi har lång erfarenhet och kompetens av upphandlingar inom både LOU och från den privata sektorn.

Vi kan stötta er med bl a att:

  • Arbeta fram kompletta förfrågningsunderlag upphandlingsdokument och genomföra hela upphandlingsprocessen.
  • Ta ett projektledaransvar vid stora och små upphandlingar eller ge ett stöd i form av rådgivning under processen.
  • Utveckla upphandlingsprocessen och anpassa organisationen.
  • Utgöra resursförstärkning så som inköpschef, upphandlare, upphandlingschef och koordinator.
  • Hjälpa er med att utveckla rutiner, processer, roller och ansvar
  • Skapa en strukturerad och lätt sökbar avtalsdatabas