MOBIL_72ppi_logo

Överprövning - vår nya tjänst

EPIS kan hjälpa er att bedöma chansen att vinna en eventuell överprövning. Vi kan ge er juridiska råd, skriva ansökningar till Förvaltningsrätten, eventuella efterföljande yttranden och även biträda vid förhandling i Förvaltningsrätten.

Om man upptäcker felaktigheter i en upphandling, såväl under anbudsarbetets gång som efter att tilldelningsbeslutet är delgivet, kan det finnas anledning att överväga om man ska begära överprövning av upphandlingen i Förvaltningsrätten.

Mer om vår tjänst överprövning kan du läsa här.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter