MOBIL_72ppi_logo

Förebygg olyckor och ohälsa genom systematiskt arbetsmiljöarbete!

Alla verksamheter med anställda eller inhyrd arbetskraft omfattas av kraven på Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor upptäcks risker i tid och risken för olyckor, ohälsa och andra negativa följder av arbetet kan förebyggas samtidigt som företagets arbetsmiljö kvalitetssäkras.

Många företag tillämpar i dag systematiskt arbetsmiljöarbete i olika former, men har inte hunnit med att dokumentera det i form av ett arbetsmiljösystem, som beskriver hur det hela styrs upp. Detta kan försvåra vid introduktion av nyanställda och kan leda till problem vid eventuella framtida arbetsmiljöinspektioner.

Vi på EPIS kan hjälpa ert företag med genomgång och dokumentation av ert befintliga systematiska arbetsmiljöarbete enligt SAM (AFS 2001:1), eller upprättande och införande av ett nytt arbetsmiljösystem, om ni ännu inte har något.

Vi kan också åta oss att som oberoende part kontinuerlig följa upp ert arbetsmiljösystem, så att ni slipper obehagliga överraskningar vid inspektioner och liknande.

Läs mer om kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter