MOBIL_72ppi_logo

Du som är förtoendevald eller politiker. - Vad vill du uppnå med din politik?

Väl genomförda inköp skapar stor nytta för både medborgaren, kommunen, det lokala näringslivet och i slutändan hela samhället. 
Vi har tagit fram en folder till dig på uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna.

Strategisk upphandling och strategiska inköp är avgörande verktyg för att utveckla välfärden. De är också styrmedel för att uppnå goda affärer för samhället. Att ha kontroll på kommunens hela inköpsprocess, före, under och efter upphandlingsfasen, är nödvändigt för att klara det offentliga uppdraget.

Vad kan och ska vi ha upphandling till? Denna folder är tänkt att ge dig en del svar på frågan. Hur detta påverkar dig och ditt politiska uppdrag och hur du kan använda upphandling på bästa sätt.

Låt dig inspireras!

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter