MOBIL_72ppi_logo

Stöd för dig som är företagare i Dalarna

Fem timmars individuellt kostnadsfritt stöd
Upphandlingsdialog Dalarna, erbjuder via oss på EPIS AB, individuell rådgivning och information utifrån egen behovssituation upp till fem timmar, kostnadsfritt. Exempel på individuellt stöd kan vara att hitta lämplig upphandling och få råd och tips, att påbörja ett arbete att ta fram policydokument inom miljö och hållbarhet eller lära sig mer om e-handelssystem eller att forma ett konkret anbud. Kontakta karin.kaibel@epis.se om du vill ha stöd eller har inledande frågor. Välkommen!
Läs mer på Upphandlingsdialog Dalarnas hemsida.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter