MOBIL_72ppi_logo

Erbjudanden för dig som vill lämna anbud till offentlig sektor, men som inte har möjlighet att göra det själv.
Orsaken kan tex vara tidsbrist, okunskap eller ointresse. Vi brinner för detta och kan hjälpa dig att få fler affärer!

Outsourcing 16 eller 8

 • Handläggning, uppdatering och komplettering av relevant dokumentation
 • Anbudsskrivning inklusive sammanställning av kompletta anbud
 • Assistans vid anbuds- och avtalsförhandling
 • Uppföljning för erfarenhetsåterföring
 • Stöd vid överprövning

Pris: Upp till 16 tim/mån 17 600 kr/mån
Upp till 8 tim/mån 9 200 kr/mån

Avropstjänster

Anbudsskrivning för specifik upphandling inklusive sammanställning av komplett anbud.

Pris: 950 kr/tim (ca +2 % av omsättningen vid vinst av upphandling) alternativt 1 500 kr/tim.


Övriga fristående avropstjänster

 • Assistans vid anbuds- och avtalsförhandling
 • Stöd vid överprövning
 • Uppföljning för erfarenhetsåterföring
 • Översyn och komplettering av befintlig dokumentation
 • Kvalité- och miljösystem - hjälp med framtagning
 • Tillfällig resurs
Pris: 1 500 kr/tim

Supportabonnemang

 • Fortlöpande handläggning, uppdatering och komplettering av relevant dokumentation
 • Telefonassistans upp till 4 timmar/månad

Pris: 4 600 kr/mån

Överprövning

När man har förlorat en upphandling är det viktigt att granska och analysera tilldelningsbeslutet.

Utredning/bedömning

 • EPIS kan hjälpa er att avgöra om upphandlaren har utvärderat och fattat beslut i enlighet med förfrågningsunderlaget samt kontrollera att det vinnande anbudet är formellt riktigt.
 • Om vi kommer fram till att upphandlingen inte har gått rätt till, kan EPIS bedöma chansen till framgång vid en överprövning, ge juridiska råd och även biträda er i förvaltningsrätten om ni väljer att överpröva.
Upprättande av skrivelser
 • EPIS kan hjälpa er att skriva ansökningar till förvaltningsrätten och eventuella efterföljande yttranden.
Pris: Offereras