MOBIL_72ppi_logo

Anbud + marknad = ökad omsättning, hur går det ihop?

Det finns två direkta kopplingar. Den ena är innan ni fått ett avtal (PRO-AKTIV) och den andra är när ni tecknat ett RAM-avtal!

 

Exempel 1:

En del säger: - Det går inte att påverka en offentlig upphandlare...

Nej självklart går det inte att göra det under pågående upphandling, och det ska man inte heller försöka göra.

MEN, det en upphandlare och framför allt den offentliga myndigheten självklart önskar, är att få en så bra produkt/tjänst som är möjligt. Hur får de det? Genom att veta vad som finns på marknaden, och de vet troligen inte vad ditt företag har för möjligheter att hjälpa dem.

 

Exempel 2:

Ni har fått ett RAM-avtal. Ni har till och med kommit etta och ni får en del avrop och livet går vidare. Det som tyvärr många offentliga organisationer inte är så bra på är att förmedla vilka leverantörer de har avtal med inom organisationen. Här kan du och ditt företag hjälpa dem med att sprida den informationen, och det kallar vi för marknadsföring! Då kommer ni få fler avrop från er befintliga kund.