MOBIL_72ppi_logo

Ordlista från Konkurrensverket

Lagar och förordningar

LOU Lagen om offentlig upphandling

Det nya i LOU som gäller för offentliga upphandlingar efter 15 juli 2012. PDF-format

Upphandlingsstöd, nationellt Kammarkollegiets nationella upphandlingsstöd ska bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling. Målet är att konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet.

Regeringens sida om offentlig upphandling