MOBIL_72ppi_logo

Ordlista från Konkurrensverket

 

Lagar och förordningar

 

LOU Lagen om offentlig upphandling

 

Det nya i LOU som gäller för offentliga upphandlingar efter 15 juli 2012. PDF-format

 

Upphandlingsstöd, nationellt Kammarkollegiets nationella upphandlingsstöd ska bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling. Målet är att konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet.