MOBIL_72ppi_logo

Genomförda upphandlingar

Under de senaste åren har EPIS gjort upphandlingar till kunder inom följande områden:

 • IT-drift - outsourcing
 • Städupphandling
 • Organisationskonsulter
 • Advokat och juristtjänster
 • IT-konsulter
 • IT-system
 • Byggarbeten, Saneringsarbeten, Försäkringsskadearbeten
 • OVK-besiktningar
 • Plåt och snöskotttningsarbeten på tak
 • Bemanningstjänster
 • Glasningsarbeten
 • Smidesarbeten
 • SjukvårdsFörsäkring  
 • Garageportar - Service
 • Miljöinventering och Miljöstyrning
 • Pumpar - Service
 • Saneringsarbeten
 • Slamsugning och högtrycksspolning
 • Strategiska konsulttjänster
 • Temperaturmätning i lägenheter
 • Managementkonsulter