Resursförstärkning

Vid tillfällig resursbrist finns möjlighet att knyta till sig upphandlare, koordinator eller tillförordnad upphandlingschef.